ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ

Colchicum Costurieri: αποκλειστικά και μόνο στο Γαϊδουρονήσι

 

colchicum costurieri: ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΓΑΪΔΟΥΡΟΝΗΣΙ

Ο αριθμός των φυτικών ειδών της νήσου Χρυσής ή κοιν. Γαϊδουρονήσι, που ανήκει γεωγραφικά στο Δήμο Ιεράπετρας, είναι αρκετά μεγάλος σε σχέση με την έκτασή της και αντιστοιχεί στο 1/20 της κρητικής χλωρίδας. 
Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί πάνω από 100 είδη φυτών. Από αυτά 13 είδη είναι ενδημικά της Ελλάδας, εκ των οποίων 5 είναι ενδημικά της Κρήτης και 1 είδος είναι ενδημικό της Χρυσής. 
Αρκετά είδη είναι σπάνια και απειλούμενα και προστατεύονται με διεθνείς συμβάσεις και νόμους. 
Το είδος που συναντάται ως ενδημικό της Χρυσής και που από ολόκληρο τον κόσμο υπάρχει ΜΟΝΟ στο νησάκι αυτό είναι ένα είδος κολχικού το Colchicum costurieri.
Από την εποχή της περιγραφής του, το 1967, δεν έχει αναφερθεί από άλλο μέρος του κόσμου και έτσι η ύπαρξη και διαιώνιση του είδους, συνδέεται με τη γενικότερη κατάσταση του οικοσυστήματος στο νησί. 
Από τις 6 Δεκεμβρίου 2003 και μετά, υπάρχει και η φωτογραφία του, την οποία τράβηξε ο εκπαιδευτικός Παύλος Δασκαλάκης, υπεύθυνος της Περιβαλλοντικής Ομάδας του ΤΕΕ Ιεράπετρας.

Πρώτη δημοσίευση από τον περιβαλλοντικό όμιλο ΤΕΕ Ιεράπετρας στην εξαιρετική online εφημερίδα των οικολογικών και περιβαλλοντικών ομάδων Κρήτης www.ecocrete.gr 

Advertisements